Lifetime

Q-L-Theanine 200 mg Capsules

Toplam 30 Kapsül / 1 kapsül için;
L-Theanine (Suntheanine®) ………200 mg

Kullanım önerisi: Günde 1 kapsül yemeklerle birlikte alınması tavsiye edilmektedir